Unox
COOKIE POLICY

Geachte gebruiker,


hieronder verstrekt UNOX S.p.A. de informatie op grond van art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 ("AVG") met betrekking tot het gebruik van cookies door de website www.unoxcasa.com (hierna: “Website”).

De gegevensbeheerder is UNOX S.p.A., met hoofdkantoor in Via Majorana, n. 22, 35010 - Cadoneghe (PD), Italië.

De gebruiker kan de rechten die hem toekomen op grond van artikelen 15 - 22 AVG uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@unox.it.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door UNOX S.p.A. het Privacybeleid van de website.

 

1. Wat zijn cookies

 

Cookies zijn kleine tekstreeksen die de websites die de gebruiker heeft bezocht naar de terminal van de gebruiker (meestal naar de browser) sturen, waar ze worden opgeslagen voordat ze bij het volgende bezoek door dezelfde gebruiker opnieuw naar dezelfde websites worden verzonden om de navigatie binnen de website te verbeteren, of om reclameboodschappen te sturen in overeenstemming met de voorkeuren die door de Gebruiker zijn aangegeven tijdens zijn navigatie op internet.

Cookies worden onderscheiden op basis van duur (sessie en permanent), oorsprong (eerste en derde partij) en doeleinde (technisch, analytisch en profilering).

 

2. Cookies gebruikt door UNOX S.p.A.

 

2.1 Doeleinden

UNOX S.p.A. gebruikt de volgende Cookies:

 

(i) Technische cookies: deze cookies dragen bij aan de correcte functionering van de website. In het bijzonder wordt door middel van technische cookies de navigatie van de gebruiker op de website vergemakkelijkt, bijvoorbeeld: het onthouden van de gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt bij het invullen van formulieren op de site, om de gebruiker te herkennen nadat hij is ingelogd op de website, om de interface van de website aan te passen op basis van de voorkeuren die door de gebruiker zijn aangegeven;

(ii) Analytische cookies: deze cookies zijn ontworpen om informatie te verzamelen en statistieken te genereren met betrekking tot het gebruik van de website door gebruikers om geaggregeerde informatie te verzamelen over het aantal bezoekers van de website en de meest bezochte pagina's van de website. De analytische cookies die worden gebruikt door UNOX S.p.A. zijn:

- van de eerste partij, wanneer ze rechtstreeks vanaf de website naar de browser van de gebruiker verzonden worden;

- van een derde partij, wanneer ze vanaf een website van derden naar de browser van de gebruiker verzonden worden. Hieronder staan de links naar de websites van deze derde partijen om de gebruiker toegang te geven tot de gerelateerde informatie voor verdere toelichting en om uw toestemming te geven of te weigeren (als er geen instrumenten worden gebruikt die de identificerende kracht van cookies verminderen en de derde partij de verzamelde informatie met andere reeds beschikbare informatie combineert):

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl#types-of-cookies

https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter

 

(iii) Profilering cookies: deze cookies zijn ontworpen om de advertenties te selecteren die naar de gebruiker moeten worden verzonden op basis van wat relevant is voor de voorkeuren die de gebruiker tijdens de navigatie op het web heeft uitgedrukt. De profilering cookies die worden gebruikt door UNOX S.p.A. zijn:

- van de eerste partij, wanneer ze rechtstreeks vanaf de website naar de browser van de gebruiker verzonden worden;

- van een derde partij, wanneer ze vanaf een website van derden naar de browser van de gebruiker verzonden worden. Hieronder staan de links naar de websites van deze derde partijen om de gebruiker toegang te geven tot de gerelateerde informatie voor verdere toelichting en om uw toestemming te geven of te weigeren:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl#types-of-cookies

https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter

https://www.salesforce.com/company/privacy/

https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm

https://www.qualified.com/legal/privacy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

2.2 Duur

UNOX S.p.A. gebruikt sessiecookies en permanente cookies, waarvan de duur in geen geval langer is dan 10 jaar. In het bijzonder zijn de verzamelde cookies PREF, SID, NID, doubleclick.net, _drt_, FLC, exchange_uid, __gads, recently_watched_video_id_list, pardot, visitor_id, pi_opt_in, _q_state, _qualified_session, aam_uuid, lms_analytics, lms_ads, AMCV_, AMCVS_, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, liap, _gcl_au, lang, bcookie, li_mc, _guid, li_gc, lidc, _pinterest_sess, _pinterest_ct, _pinterest_ct_rt, _epik, _derived_epik, _pin_unauth, _pinterest_ct_ua, _routing_id.

 

2.3 Verzamelde informatie

De cookies die worden gebruikt door UNOX S.p.A. verzamelen en bewaren de volgende informatie: datum en tijd van toegang, naam van de bezochte site, IP-adres, URL van de verwijzende website, de hoeveelheid verzonden gegevens, informatie over het product en de gebruikte versie van de browser.

De informatie die door UNOX S.p.A. via de cookies worden verzameld zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden doorgegeven.

 

3. Verplichting om toestemming te geven voor het gebruik van cookies

 

3.1 Verplichting van de toestemming

Het gebruik van profilering cookies vereist de voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Deze toestemming wordt uitgedrukt door de gebruiker door middel van: a) het accepteren van de korte informatie in de banner die op de startpagina van de website verschijnt, door te klikken op "accepteren"; of b) door bij het verschijnen van de bovengenoemde banner door te blijven bladeren op de website, toegang te krijgen tot een ander gebied ervan of een van de elementen te selecteren.

De toestemming voor het gebruik van bovengenoemde cookies zal alleen bij eerste toegang tot de website worden gevraagd door UNOX S.p.A. Vervolgens zal, door middel van het gebruik van een technische cookie, de toestemming van de gebruiker worden opgeslagen zodat deze bij zijn terugkeer rechtstreeks toegang heeft tot de pagina's van de website, onverminderd in elk geval de mogelijkheid voor de gebruiker om de cookies op elk moment te deactiveren/activeren en/of te verwijderen, zoals bepaald in het volgende artikel 4.


3.2 Ontbreken van verplichting van de toestemming

UNOX S.p.A. is niet verplicht om de gebruiker om voorafgaande toestemming te vragen voor het gebruik van technische cookies, omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de door de gebruiker gevraagde service op de website te bieden en onverminderd de bepalingen van het volgende artikel 4.

UNOX S.p.A. is ook niet verplicht om voorafgaande toestemming te verkrijgen voor het gebruik van analytische cookies van de eerste partij, omdat deze gelijk zijn gesteld aan de technische cookies zoals gebruikt door UNOX S.p.A. om in geaggregeerde vorm informatie te verzamelen over het aantal gebruikers en hoe zij de website bezoeken.

 

4. Cookies deactiveren en verwijderen

 

De gebruiker kan individuele cookies selecteren/deselecteren via de volgende link: https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Bovendien kan de gebruiker cookies op elk moment deactiveren/activeren en/of annuleren met behulp van de instellingen van zijn of haar webbrowser. Op de volgende links van webbrowsers kan de gebruiker meer gedetailleerde informatie vinden om zijn of haar browser in te stellen.

UNOX S.p.A. geeft echter aan dat het deactiveren van technische cookies ertoe kan leiden dat de website niet goed werkt en/of de aangeboden diensten ervan beperkt.

Chrome

Microsoft Internet Explorer

Safari

Mozilla Firefox

Cookie preferences
Pardot
Facebook
LinkedIn
Pinterest